FLUANTA ENERGIO

Tweelingzielpraktijk

REIKI, DE GESCHIEDENIS VAN REIKI IN HET KORT

Reiki werd herontdekt en ontwikkeld door de Japanse Dr. Mikao Usui, geboren op 15 augustus 1865 in Taniai.
Usui reisde door Japan, China en Europa op zoek naar kennis. Hij hield zich bezig met o.a. medicijnen, psychologie, religie en spirituele ontwikkeling. Door zijn sterke toenemende belangstelling voor kennis vormde hij een geestelijke basis.
Zijn opleiding en scherpe verstand bezorgden hem werk als secretaris van het hoofd van het Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid, later burgemeester van Kyoto. Door deze baan kwam hij in contact met invloedrijke mensen in heel Japan. Deze contacten hielpen hem zelfstandig te worden en uiteindelijk werd hij een succesvol zakenman.


Omstreeks 1914 keerde het tij en besloot hij, omdat hij enige kennis van het boeddhisme had, boeddhistisch monnik te worden. Uiteindelijk keerde hij terug naar de berg Kurama, waar hij als jongen gestudeerd had.
Hij trok zich 21 dagen terug op de berg, waar hij vastte, zong, bad en mediteerde.
Tijdens één van die meditaties ging hij onder een waterval staan en liet het water over zijn hoofd lopen.
Aan het eind van zijn retraite in 1922 voelde hij een groot, sterk geestelijk licht zijn kruin binnenstromen en beleefde aldus een verlichte ervaring: de Reiki energie.
Zijn bewustzijn werd steeds groter en Usui wist dat hij nu ook anderen kon genezen zonder zijn eigen energie daarbij te verbruiken.
Hij gebruikte Reiki eerst voor zichzelf en daarna ook voor zijn familie.
In 1922 richtte hij in Tokio de Stichting voor de Usui Geneeswijze op (Usui Reiki Ryoho Gakkai).

Hij ontwikkelde de  6 opleidingsniveaus of -graden. De eerste 4 niveaus werden later door Hawayo Takata samengevoegd tot één niveau, Reiki I.

Nu worden 3 Reikigraden gehanteerd:
Reiki I, beginnersniveau (Shoden).
Reiki II, leer van de ziel (Okuden).
Reiki IIIA of Reiki-meester-behandelaar.
Reiki IIIB of Reiki-meester-leraar.

E-mailen