FLUANTA ENERGIO

Tweelingzielpraktijk/ Spiritueel Centrum

MERKABA

De Merkaba is een van de sterkste symbolen uit de heilige geometrie.

MER        staat voor de Universele Goddelijke Energie

KA           staat voor je eigen geest of bewustzijn   

BA           is het Egyptische woord voor lichaam 


Een Merkaba bestaat uit 2 in elkaar lopende tetraëders, ook wel ster tetraëder genoemd. Het vormt een 6 puntige ster, bestaand uit 2 driehoekige piramidevormen, tot halverwege ineengeschoven.


Tweedimensionaal vormt het de Davidster.
Meervoudige Merkaba Technieken zijn zuivere en superkrachtige spirituele technieken om je eigen bewustzijnsvelden tot hun volle vermogen te activeren. Door toepassing van deze technieken ervaar je een versnelde spirituele groei in je leven en kan je effectieve krachtige helingen aan anderen geven.


Wat is een merkaba: Mensen hebben een fysiek lichaam en een bewustzijn waarin alle levenservaring wordt opgeslagen. Het is met speciale oefeningen mogelijk om het menselijk bewustzijn te verruimen tot de maximale potentie van een merkabaveld.

Ons bewustzijn blijkt heel uitgebreid te zijn en we hebben niet alleen bewustzijn in de ons bekende derde dimensie maar ook bewustzijn van onszelf in hogere dimensies. Door meerdere merkabavelden tegelijk te activeren zijn we in staat om als mens met een groter bewustzijnspotentieel van onszelf te werken, waardoor we o.a. superkrachtige helingen kunnen geven. Door deze technieken dagelijks kort te beoefenen maken we een versnelde bewustzijnsgroei door. We ervaren dan meer harmonie in ons leven en meer verbinding met vrede en liefde.


De meervoudige merkaba helingstechnieken maken gebruik van krachtige energieën uit de niveaus van creatie. Deze goddelijke bronenergieën zijn in staat om iedere ziekte of onbalans te genezen, mits dit in overeenstemming is met de zielsopdracht voor dit leven van de betreffende persoon en of deze eraan toe is om volledig geheeld te worden. Dit type heling blijkt krachtiger te werken dan de tot nu toe gebruikte helingsvormen. De belangrijkste reden hiervoor is dat de heler door gebruik van de meervoudige merkabatechnieken met een verruimd bewustzijn van zichzelf kan werken, waardoor en grote hoeveelheden van hogere genezende energieën via de heler kunnen doorstromen naar de cliënt.


Meervoudige merkaba helers gebruiken dagelijks hun geleerde spirituele technieken om zichzelf te helen van eventuele onbalans en ziekte. Zij kennen het belang van eigen balans en gezondheid voordat ze een ander kunnen helen. Zij beseffen dat ze zuivere kanalen zijn voor hogere energieën en werken los van egobelangen.

(bron: Johan van Lier-spiritueel centrum Aurora)E-mailen
Map
Info