FLUANTA ENERGIO

Tweelingzielpraktijk/ Spiritueel Centrum

MERKABA

De Merkaba is een van de sterkste symbolen uit de heilige geometrie.

MER        staat voor  de Universele Goddelijke Energie

KA           staat voor je eigen geest of bewustzijn   

BA           is het Egyptische woord voor lichaam 


Een Merkaba bestaat uit 2 in elkaar lopende tetraëders, ook wel ster tetraëder genoemd. Het vormt een 6 puntige ster, bestaand uit 2 driehoekige piramidevormen, tot halverwege ineengeschoven.


Tweedimensionaal vormt het de Davidster.


De Merkaba is een geactiveerd en geëxpandeerd lichtlichaam. Lichtlichamen zijn de spirituele energievelden van bewustzijn, opgebouwd uit liefde en licht, die het fysieke lichaam omhullen. In de lichtlichamen zijn permanent alle herinneringen van alle levens opgeslagen. Lichtlichamen zijn dus iets anders dan chakra's en aura.


Bij een heling wordt o.a. gewerkt met symbolen. Een heling door een Merkaba-heler is superkrachtig.                                                                                          

Er kan tijdens en na de healing een onmiddellijk effect waarneembaar of voelbaar zijn, maar dit kan ook nog een paar dagen duren. Soms verergert een klacht eerst om uiteindelijk een verbetering op te leveren. Het is een proces en een healing kan lang doorwerken. Wanneer de healing is uitgewerkt, verschilt van keer tot keer.

E-mailen
Map
Info